Blogger Templates
SELAMAT DATANG KE BLOG BUNGABAHASA :: BLOG INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK TATABAHASA BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT.....SELAMAT BELAJAR!!

Thursday, 8 December 2011


 


HAI NAMA SAYA AYAT AKTIF
 DAN AYAT PASIF
  

Ayat aktif
  • Ayat aktif ialah ayat di mana subjek dalam ayat tersebut menjadi pelaku dan objeknya menjadi penerima
  • Ayat aktif menerangkan benda atau orang melakukan sesuatu perbuatan itu
  • Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan
  • Kata kerja dalam ayat aktif mengandungi awalan me- dan ia disebut sebagai penanda ayat aktif

Ayat pasif
  • Ayat pasif ialah ayat di mana frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat tersebut menjadi penerima sesuatu perbuatan
  • Ayat pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya
  • Ayat pasif terbentuk daripad ayat aktif transitif
  • Ayat pasif mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai unsur keterangannya
  • Ayat pasif mengandungi kata kerja yang berawalan di- dan diikuti  dengan kata sendi nama oleh  atau kata kerja tanpa awalanANDA BIJAK CUBALAH DULU!

http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif

                                              
 MARI KENALI AYAT AKTIF

 Cuba kenali perkataan yang menunjukkan ayat aktif.
 Sila berikan jawapan anda di dalam ruang yang disediakan

1)      Sesuatu pekerjaan dalam bidang ini memerlukan penglibatan kepakaran yang khusus

(                                   )

2)      Pekerja data akan menggunakan data yang ada

(                                   )

3)      Negara kita telah mendahului kebanyakan negara lain dalam bidang teknologi

(                                   )

4)      Azli telah menerima sijil perkhidmatan cemerlang daripada majikannya

(                                   )

                                                             


http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif
JOM UJI MINDA LAGI!


YANG MANA BETUL ( ⁄  )  ATAU  SALAH ( x )

http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif

Bentuk frasa kerja pasif diri pertama


 1)     Jambangan bunga ini digubah olehku  (       )
   Jambangan bunga ini kugubah  (      )

 2)      Meja-meja ini kami susun   (      )  
          Meja-meja ini disusun oleh kami  (      )

       3)      Padang bola itu digunakan oleh kita (      )
           Padang bola itu kita gunakan (      )
         
       4)      Kebun itu diusahakan oleh saya (      )
           Kebun itu saya usahakan  (      )
                           
  http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif  Bentuk frasa kerja pasif diri kedua


5)      Hadiah ini perlu dibungkus oleh engkau  (     )
               Hadiah ini perlu engkau bungkus  (      )

      6)      Soalan ini hendaklah anda jawab (      )
              Soalan ini hendaklah dijawab oleh anda (     )

      7)      Lukisan ini kamu hasilkan? (      )
              Lukisan ini dihasilkan oleh kamu? (      )

  http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif  Bentuk frasa pasif diri ketiga    
         

8)      Keropok ini digoreng oleh ibu (      )
               Keropok ini ibu goreng (      )

      9)      Dinding itu dia conteng (      )
               Dinding itu diconteng olehnya (     )

      10)   Drama itu mereka persembahkan (     )
              Drama itu dipersembahkan oleh mereka (     )
              

http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif
JANGAN MALAS BELAJAR! 


                                                   
                         
            

0 comments: