Blogger Templates
SELAMAT DATANG KE BLOG BUNGABAHASA :: BLOG INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK TATABAHASA BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT.....SELAMAT BELAJAR!!

Thursday, 8 December 2011

JENIS-JENIS AYAT DALAM BAHASA MELAYU

Jenis-Jenis Ayat 
Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis ayat iaitu:
i)  Ayat Penyata – ayat yang menceritakan sesuatu keadaan atau 
ayat berita untuk menerangkan sesuatu hal. 
Contoh: Dia sampai di Kuala Lumpur semalam.

ii)  Ayat Tanya – untuk menanyakan sesuatu keadaan dan 
diakhiri dengan tanda tanya (?).
Terbahagi 2 - i) ayat tanya dengan kata tanya 
                        (diikuti partikel -kah)
           Contoh: Siapakah nama guru kamu?
          ii) ayat tanya tanpa kata tanya
           Contoh: Aina lulus dengan cemerlang?

iii)   Ayat perintah – untuk mengarahkan seseorang supaya melakukan sesuatu.
Terbahagi 3 -   i) ayat suruhan
                          Contoh: Tolong tinggalkan tempat
                                         ini segera.
                        ii) ayat permintaan
                          Contoh: Silalah masuk.
                                         iii) ayat larangan
                           Contoh: Jangan merokok di sini.

iv)  Ayat Seruan – untuk melahirkan keadaan perasaan dan mesti 
                           diakhiri dengan tanda seru (!)
Contoh: Tahniah, awak berjaya juga akhirnya!


            

0 comments: