Blogger Templates
SELAMAT DATANG KE BLOG BUNGABAHASA :: BLOG INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK TATABAHASA BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT.....SELAMAT BELAJAR!!

Thursday, 8 December 2011

BENTUK AYAT

Bentuk ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ayat tunggal
dan ayat majmuk.

i)                    Ayat Tunggal
Ayat yang mengandungi satu 1 subjek + 1 predikat.
Contoh: Dia sasterawan yang berjaya.

ii)                  Ayat Majmuk
Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan
dua ayat tunggal atau lebih dan percantuman tersebut disusun
mengikut cara tertentu sehingga menghasilkan ayat baharu.
Contoh: Saya mempunyai guru yang rajin dan baik.

Dalam ayat ini, terdapat tiga ayat tunggal, iaitu:
a)      Saya mempunyai guru.
b)      Guru saya rajin.
c)      Guru saya baik.
Ayat-ayat tunggal di atas telah dicantumkan menjadi satu
menggunakan kata hubung reltif yang dan kata hubung dan.

Ayat majmuk terbahagi kepada 3, iaitu:
i)                    Ayat Majmuk Gabungan
Contoh: dan sambil tetapi dan sebagainya.

ii)                  Ayat Majmuk Pancangan
Mempunyai 3 jenis
 i) Ayat relatif
    Contoh – yang
ii) Ayat komplemen
    Contoh: bahawa dan untuk
iii)    Ayat keterangan
     Contoh: ketika, kerana, sebab, jika, 
semasa, sehingga, demi, macam, seperti, 
dengan, sewaktu, lantaran.

iv)                Ayat Majmuk Campuran
Ayat yang mengadungi lebih daripada satu jenis
ayat, iaitu ayat yang terdiri daripada ayat tunggal
dan ayat majmuk atau pelbagai jenis ayat majmuk.

LATIHAN
Baca ayat-ayat di bawah ini dengan teliti. Anda dikehendaki menggabungkan ayat-ayat berikut supaya menjadi ayaT majmuk.

1.     1.  Jumlah kenderaan semakin banyak di Kuala Lumpur. Jalan raya menjadi sesak. Kenderaan bertali arus setiap kali hujan. Kenderaan menjadi sesak menjelang musim-musim perayaan. Kemalangan mudah berlaku. Para pemandu perlu berhati-hati. Mereka perlu mematuhi peraturan jalan raya.

2.      2Akhbar merupakan penyebar maklumat. Akhbar memainkan peranan penting menyebarkan maklumat. Orang ramai memerlukan maklumat setiap hari. Mereka terpaksa membaca untuk mendapatkan maklumat terkini. Maklumat terkini membolehkan para pembaca mengetahui dunia luar. Dunia luar memaparkan pelbagai peristiwa.


0 comments: