Blogger Templates
SELAMAT DATANG KE BLOG BUNGABAHASA :: BLOG INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK TATABAHASA BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT.....SELAMAT BELAJAR!!

Thursday, 8 December 2011

CAKAP AJUK KEPADA CAKAP PINDAH

Cara Penulisan  Cakap
Ajuk kepada Cakap Pindah
Berbentuk karangan biasa


Kependekan kata seperti ‘dah , mau , pergi’ dibetulkan kepada ‘sudah, mahu , pergi’

Kata seru bertanda (!) seperti cis, amboi , aduh dan sebagainya ditukar menjadi frasa mengikut konteks ayat berkenaan.

Perkataan Bahasa Arab seperti ‘Alhamdulilah’ ditukar kepada ‘mengucap syukur’.


Unsur estetika, seperti personafikasi dan metafora hendaklah digugurkan dan digantikan dengan frasa yang sesuai dalam konteks ayat berkenaan.

Unsur-unsur slanga / dialek hendaklah dibuang dan digantikan dengan bahasa baku. Kata ganti diri‘saya’ ditukarkan kepada ‘dia’ , ‘di sini’ menjadi ‘di sana’ , ‘masa ini’ menjadi ‘masa itu’  dan ‘kami’ menjadi ‘mereka’.
Soalan Pengukuhan
Tulis semula perbualan di bawah ke dalam bentuk karangan dengan menggunakan cakap pindah


Norhayati : Syikin, mengapa Syikin tidak datang ke sekolah semalam?
Norasyikin  : Syikin minta maaflah. Semalam Syikin ada hal di rumah.
Norhayati    : Apa halnya? Ceritakanlah kepada Yati. Andainya susah,  sama-samalah kita tanggung. Bukankah kita sudah lama berkawan?
Norsyikin  :  Sebenarnya ibu Syikin sakit.
0 comments: