Blogger Templates
SELAMAT DATANG KE BLOG BUNGABAHASA :: BLOG INI MEMBERI TUMPUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK TATABAHASA BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT.....SELAMAT BELAJAR!!

Monday, 12 December 2011

Thursday, 8 December 2011

VIDEO PERIBAHASA

 


HAI NAMA SAYA AYAT AKTIF
 DAN AYAT PASIF
  

Ayat aktif
  • Ayat aktif ialah ayat di mana subjek dalam ayat tersebut menjadi pelaku dan objeknya menjadi penerima
  • Ayat aktif menerangkan benda atau orang melakukan sesuatu perbuatan itu
  • Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan
  • Kata kerja dalam ayat aktif mengandungi awalan me- dan ia disebut sebagai penanda ayat aktif

Ayat pasif
  • Ayat pasif ialah ayat di mana frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat tersebut menjadi penerima sesuatu perbuatan
  • Ayat pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya
  • Ayat pasif terbentuk daripad ayat aktif transitif
  • Ayat pasif mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai unsur keterangannya
  • Ayat pasif mengandungi kata kerja yang berawalan di- dan diikuti  dengan kata sendi nama oleh  atau kata kerja tanpa awalanANDA BIJAK CUBALAH DULU!

http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif

                                              
 MARI KENALI AYAT AKTIF

 Cuba kenali perkataan yang menunjukkan ayat aktif.
 Sila berikan jawapan anda di dalam ruang yang disediakan

1)      Sesuatu pekerjaan dalam bidang ini memerlukan penglibatan kepakaran yang khusus

(                                   )

2)      Pekerja data akan menggunakan data yang ada

(                                   )

3)      Negara kita telah mendahului kebanyakan negara lain dalam bidang teknologi

(                                   )

4)      Azli telah menerima sijil perkhidmatan cemerlang daripada majikannya

(                                   )

                                                             


http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif
JOM UJI MINDA LAGI!


YANG MANA BETUL ( ⁄  )  ATAU  SALAH ( x )

http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif

Bentuk frasa kerja pasif diri pertama


 1)     Jambangan bunga ini digubah olehku  (       )
   Jambangan bunga ini kugubah  (      )

 2)      Meja-meja ini kami susun   (      )  
          Meja-meja ini disusun oleh kami  (      )

       3)      Padang bola itu digunakan oleh kita (      )
           Padang bola itu kita gunakan (      )
         
       4)      Kebun itu diusahakan oleh saya (      )
           Kebun itu saya usahakan  (      )
                           
  http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif  Bentuk frasa kerja pasif diri kedua


5)      Hadiah ini perlu dibungkus oleh engkau  (     )
               Hadiah ini perlu engkau bungkus  (      )

      6)      Soalan ini hendaklah anda jawab (      )
              Soalan ini hendaklah dijawab oleh anda (     )

      7)      Lukisan ini kamu hasilkan? (      )
              Lukisan ini dihasilkan oleh kamu? (      )

  http://1.bp.blogspot.com/-q4S2Zj2pM3o/TuB7fFqsV_I/AAAAAAAAABk/VHJYKFLgXe0/s1600/ke005hk2.gif  Bentuk frasa pasif diri ketiga    
         

8)      Keropok ini digoreng oleh ibu (      )
               Keropok ini ibu goreng (      )

      9)      Dinding itu dia conteng (      )
               Dinding itu diconteng olehnya (     )

      10)   Drama itu mereka persembahkan (     )
              Drama itu dipersembahkan oleh mereka (     )
              

http://4.bp.blogspot.com/-o51p8K_zork/TuB50Z6AMfI/AAAAAAAAABc/sR4JRfoamfQ/s1600/heartpiyo001gl5.gif
JANGAN MALAS BELAJAR! 


                                                   
                         
            

BENTUK AYAT

Bentuk ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ayat tunggal
dan ayat majmuk.

i)                    Ayat Tunggal
Ayat yang mengandungi satu 1 subjek + 1 predikat.
Contoh: Dia sasterawan yang berjaya.

ii)                  Ayat Majmuk
Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan
dua ayat tunggal atau lebih dan percantuman tersebut disusun
mengikut cara tertentu sehingga menghasilkan ayat baharu.
Contoh: Saya mempunyai guru yang rajin dan baik.

Dalam ayat ini, terdapat tiga ayat tunggal, iaitu:
a)      Saya mempunyai guru.
b)      Guru saya rajin.
c)      Guru saya baik.
Ayat-ayat tunggal di atas telah dicantumkan menjadi satu
menggunakan kata hubung reltif yang dan kata hubung dan.

Ayat majmuk terbahagi kepada 3, iaitu:
i)                    Ayat Majmuk Gabungan
Contoh: dan sambil tetapi dan sebagainya.

ii)                  Ayat Majmuk Pancangan
Mempunyai 3 jenis
 i) Ayat relatif
    Contoh – yang
ii) Ayat komplemen
    Contoh: bahawa dan untuk
iii)    Ayat keterangan
     Contoh: ketika, kerana, sebab, jika, 
semasa, sehingga, demi, macam, seperti, 
dengan, sewaktu, lantaran.

iv)                Ayat Majmuk Campuran
Ayat yang mengadungi lebih daripada satu jenis
ayat, iaitu ayat yang terdiri daripada ayat tunggal
dan ayat majmuk atau pelbagai jenis ayat majmuk.

LATIHAN
Baca ayat-ayat di bawah ini dengan teliti. Anda dikehendaki menggabungkan ayat-ayat berikut supaya menjadi ayaT majmuk.

1.     1.  Jumlah kenderaan semakin banyak di Kuala Lumpur. Jalan raya menjadi sesak. Kenderaan bertali arus setiap kali hujan. Kenderaan menjadi sesak menjelang musim-musim perayaan. Kemalangan mudah berlaku. Para pemandu perlu berhati-hati. Mereka perlu mematuhi peraturan jalan raya.

2.      2Akhbar merupakan penyebar maklumat. Akhbar memainkan peranan penting menyebarkan maklumat. Orang ramai memerlukan maklumat setiap hari. Mereka terpaksa membaca untuk mendapatkan maklumat terkini. Maklumat terkini membolehkan para pembaca mengetahui dunia luar. Dunia luar memaparkan pelbagai peristiwa.


JENIS-JENIS AYAT DALAM BAHASA MELAYU

Jenis-Jenis Ayat 
Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis ayat iaitu:
i)  Ayat Penyata – ayat yang menceritakan sesuatu keadaan atau 
ayat berita untuk menerangkan sesuatu hal. 
Contoh: Dia sampai di Kuala Lumpur semalam.

ii)  Ayat Tanya – untuk menanyakan sesuatu keadaan dan 
diakhiri dengan tanda tanya (?).
Terbahagi 2 - i) ayat tanya dengan kata tanya 
                        (diikuti partikel -kah)
           Contoh: Siapakah nama guru kamu?
          ii) ayat tanya tanpa kata tanya
           Contoh: Aina lulus dengan cemerlang?

iii)   Ayat perintah – untuk mengarahkan seseorang supaya melakukan sesuatu.
Terbahagi 3 -   i) ayat suruhan
                          Contoh: Tolong tinggalkan tempat
                                         ini segera.
                        ii) ayat permintaan
                          Contoh: Silalah masuk.
                                         iii) ayat larangan
                           Contoh: Jangan merokok di sini.

iv)  Ayat Seruan – untuk melahirkan keadaan perasaan dan mesti 
                           diakhiri dengan tanda seru (!)
Contoh: Tahniah, awak berjaya juga akhirnya!


            

BINAAN AYAT


Ayat terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu subjek dan predikat.
Subjek ialah bahagian yang diterngkan manakala predikat iailah bahagian yang menerangkan.
Contoh ayat: Ali guru sekolah.
Ali (subjek) – bahagian yang diterangkan.
guru sekolah (predikat) – bahagian yang menerangkan.

Ayat-ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat lain dinamakan ayat dasar. Dalam bahasa Melayu terdapat empat pola ayat dasar, iaitu:
            FRASA NAMA + FRASA NAMA             
                    (FN)                      (FN) 
            Contoh: Aida pelajar sekolah menengah.

            FRASA NAMA + FRASA KERJA             
                    (FN)                    (FK)
            Contoh: Ibu memasak nasi.

            FRASA NAMA + FRASA ADJEKTIF       
                     (FN)                     (FA) 
Contoh: Cikgu Salmah rajin

            FRASA NAMA + FRASA SENDI  
                        (FN)                  (FS)
Contoh: Bakar ke Kuala Lumpur


LATIHAN

Bina satu ayat bagi setiap kata dasar yang diberikan di bawah. Anda tidak boleh menambah imbuhan bagi perkataan tersebut atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.
1.   Hampas                               5. Pandang
2.   Selinap                                6. Khasiat
3.   Lemas                                 7. Tamat
4.   Rosak                                  8. Kaji

CAKAP AJUK KEPADA CAKAP PINDAH

Cara Penulisan  Cakap
Ajuk kepada Cakap Pindah
Berbentuk karangan biasa


Kependekan kata seperti ‘dah , mau , pergi’ dibetulkan kepada ‘sudah, mahu , pergi’

Kata seru bertanda (!) seperti cis, amboi , aduh dan sebagainya ditukar menjadi frasa mengikut konteks ayat berkenaan.

Perkataan Bahasa Arab seperti ‘Alhamdulilah’ ditukar kepada ‘mengucap syukur’.


Unsur estetika, seperti personafikasi dan metafora hendaklah digugurkan dan digantikan dengan frasa yang sesuai dalam konteks ayat berkenaan.

Unsur-unsur slanga / dialek hendaklah dibuang dan digantikan dengan bahasa baku. Kata ganti diri‘saya’ ditukarkan kepada ‘dia’ , ‘di sini’ menjadi ‘di sana’ , ‘masa ini’ menjadi ‘masa itu’  dan ‘kami’ menjadi ‘mereka’.
Soalan Pengukuhan
Tulis semula perbualan di bawah ke dalam bentuk karangan dengan menggunakan cakap pindah


Norhayati : Syikin, mengapa Syikin tidak datang ke sekolah semalam?
Norasyikin  : Syikin minta maaflah. Semalam Syikin ada hal di rumah.
Norhayati    : Apa halnya? Ceritakanlah kepada Yati. Andainya susah,  sama-samalah kita tanggung. Bukankah kita sudah lama berkawan?
Norsyikin  :  Sebenarnya ibu Syikin sakit.